Lenovo ThinkPad USB-C Docking Station Gen.2 - Brand new (40AS0090UK)

eBay