HP Plus DeskJet 4122 Wireless

HP Plus DeskJet 4122 Wireless.

eBay