NEFF N50 fully integrated slimline dishwasher

eBay