Joseph Joseph M-Cuisine Microwave Popcorn Maker with Kernel Filter Lid Holder

Joseph Joseph M-Cuisine Microwave Popcorn Maker with Kernel Filter Lid Holder. Brand new item Special kernal lid to filter kernels SKU E 14923

eBay