IKEA 503.011.66 Milk Frother - Black

IKEA 503.011.66 Milk Frother - Black.

eBay